BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2011

» Uchwała Nr 3/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 12/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 19/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2012 rok

» Uchwała Nr 20/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2012 - 2015

» Uchwała Nr 18/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju

» Uchwała Nr 17/VI/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Dzierżawy

» Uchwała Nr 16/VI/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2012 roku

» Uchwała Nr 15/VI/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego

» Uchwała Nr 14/VI/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2011 – 2014

» Uchwała Nr 13/VI/2011 z dnia 20.09.2011 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów trans

» Uchwała Nr 9/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego taryfy przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 10/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 8/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2011 rok

» Uchwała Nr 11/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 7/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 6/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 4/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 1/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 5/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 2/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju