BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

MAJĄTEK MZK

Majątek MZK

Majątek Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (stan na 31.12.2002 r.)

Aktywa trwałe 8 349 433.60
rzeczowe aktywa trwałe        92 536.64
wartości nie materialne i prawne          6 296.96
długoterminowe aktywa finansowe   8 250 600.00
Aktywa obrotowe 1 523 753.83
należności i roszczenia   1 114 031.04
zapasy        11 287.39
środki pieniężne      368 435.40


  



  

 

 


Meta dane

Data publikacji: 2003-10-06
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek