BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 11/VI/2011 z dnia 21.06.2011 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


Uchwała Nr 11/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 ust. 3, w związku  art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje:

§ 1

W wyniku jawnego głosowania Członkami Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wybrani zostali:

Bura Roman

Chrószcz Damian

Gebel Romuald

Menżyk Andrzej

Wróblewski Jerzy

§ 2

Traci moc uchwała Nr 7/VI/2011 Zgromadzenia MZK z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała obowiązuje  z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2011-06-24
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referatOrganizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz