BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 18/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju

 


 

Uchwała Nr 18/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu - Zdroju
z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju

Na podstawie art. 69 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 13 Statutu Związku oraz § 10 Regulaminu Zgromadzenia Związku

 

Zgromadzenie Związku Stwierdza, co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia MZK wybrany został

Pan Zbigniew Podlesny

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2011-10-14
Data modyfikacji: 2014-01-14

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Organizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz