BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 16/VI/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2012 roku

 


 

Uchwała Nr 16/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 13 października 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2012 roku

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z § 14 pkt. 5 Statutu  Związku,

 

Zgromadzenie Związku uchwala następujące założenia do budżetu na 2012 rok:

§ 1

Wysokość wpłat gmin na rzecz Związku w 2012 roku ustala się następująco:

1.  3,20 zł do 1 wozokm dla gmin – członków Związku,

2.  4,50 zł do 1 wozokm dla gmin – nie będących członkami Związku.

§ 2

W 2012 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości 20 % .

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2011-10-14
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grazyna Pochec
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Ksiegowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz