BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Międzygminny Związek Komunikacyjny

ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
Sekretariat tel./fax 32 47 634 74, mzk.sekretariat@mzkjastrzebie.com
NIP: 633-14-01-664, Regon: P-271506643

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (e-bilet): tel. 32 47 51 402, bok@mzkjastrzebie.com

PLANOWANIE I ORGANIZACJA KOMUNIKACJI (rozkł. jazdy): tel. 32 47 63 577, mzk.pok@mzkjastrzebie.com  

KONTROLA I NADZÓR RUCHU (mandaty): tel. 32 47 51 401, mzk.knr@mzkjastrzebie.com

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY: tel. 32 47 33 954, mzk.fk@mzkjastrzebie.com

Przyjmowanie petentów (Biuro Obsługi Klienta): w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku od 7.30 do 14.30, w piątki od 7.30 do 12.30.
Godziny urzędowania Biura MZK: w poniedziałki od 7.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00 i w piątki od 7.00-13.00.

Numer rachunku na który można dokonywać wpłat
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój   
85 8470 0001 2001 0014 4094 0001


Biuletyn Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju jest serwisem internetowym przeznaczonym do powszechnego udostępniania informacji publicznej.