BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 5/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 5/VI/2011

Zgromadzenia  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 73 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami) w związku  z §14 pkt 7 Statutu Związku 

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje:

§ 1

 W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Zastępcą Przewodniczącego  Zarządu MZK wybrany został

 Pan Janusz Koper

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

 § 3

 Uchwała obowiązuje  z dniem podjęcia.

 


Meta dane

Data publikacji: 2011-05-05
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Organizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz