BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2016

» Zastrzeżenia do protokołu

Przebieg kontroli przeprowadzonej przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniach od 14 września do 19 października 2016 r

» Wystąpienie pokontrolne

Przebieg kontroli przeprowadzonej przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniach od 14 września do 19 października 2016 r

» Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych

Przebieg kontroli przeprowadzonej przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniach od 14 września do 19 października 2016 r

» Protokół kontroli

Przebieg kontroli przeprowadzonej przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniach od 14 września do 19 października 2016 r.