BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 17/VI/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Dzierżawy


 
Uchwała Nr 17/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu - Zdroju
z dnia 13 października 2011 roku

 
w sprawie przyjęcia rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Dzierżawy
 
Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz wniosku o rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego
 
 
Zgromadzenie Związku uchwala :
 
§ 1

Przyjąć rezygnację Pana Tomasza Dzierżawy z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Meta dane

Data publikacji: 2011-10-14
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Organizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz