BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 1/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 1/VI/2011

 Zgromadzenia  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia  15 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 w związku z art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z §13 Statutu Związku oraz § 10 Regulaminu Zgromadzenia Związku

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Zgromadzenia MZK wybrany został

Pan Henryk Hajduk

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                   Przewodniczący obrad

                                                                                 Alojzy Krosny


Meta dane

Data publikacji: 2011-05-06
Data modyfikacji: 2014-01-14

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Banasiak Jadwiga
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Organizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz