BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 7/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 7/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 ust. 3, w związku art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje:

 § 1

 W wyniku tajnego głosowania Członkami Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wybrani zostali:

 1) Bura Roman

 2) Gebel Romuald

 3) Menżyk Andrzej

 Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

 § 3

 Uchwała obowiązuje  z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2011-05-06
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Organiozacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz