BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 2/VI/2011 z dnia 15.04.2011 r.

sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 2/VI/2011

 Zgromadzenia  Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju  
z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 w związku z art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami) w związku z §13 Statutu Związku oraz § 10 Regulaminu Zgromadzenia Związku

 

 Zgromadzenie Związku stwierdza co następuje:

 § 1

  W wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Zastępcą Przewodniczącego  Zgromadzenia MZK wybrany został

  Pan Tomasz Dzierżawa

  Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

 § 2

 Uchwała obowiązuje  z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2011-05-05
Data modyfikacji: 2012-08-30

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Organizacyjno-Kadrowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz