BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2008

» OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

» SIWZ

Dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

» ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

» ZMIANY W ZAPISACH W SIWZ

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

» SIWZ

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

» Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na wykonanie biletów jednorazowych okres
» Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie biletów jednorazowy
» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 206.000 E
» SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE BILETÓW JEDNORAZOWYCH I OKRESOWYCH KOMUNI