BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Jastrzębie

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na dystrybucję biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej przeprowadzonego w dniu 25.11.2008 r.

 
1.   Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
 
Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
 
b)      kod , miejscowość, województwo:
44 – 335 Jastrzębie Zdrój, śląskie
 
c) ulica, nr domu, nr pokoju
Przemysłowa Nr 1
 
d) numer kierunkowy 0 – 32 tel./ fax   47 – 63 – 474
 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia   publicznego na :
  
dystrybucja biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej
przeprowadzone dniu 25.11.2008 r.
 
miejsce realizacji : Jastrzębie Zdrój
 
3.      Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznych
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
 
4.      Dane o ofertach :
a) liczba ofert : 4
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania : 0
 
5.      Ceny ofert :
a)      cena oferty najtańszej na zadanie nr 1 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Jastrzębia Zdroju
562.800,00 zł
b)      cena oferty najdroższej na zadanie 1 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Jastrzębia Zdroju :
-------------------------------------
 
c)      cena oferty najtańszej na zadanie nr 2 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Wodzisławia Śl.
1.491.000,00 zł
d)      cena oferty najdroższej na zadanie 2 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Wodzisławia Śl.
-------------------------------------
 
e)      cena oferty najtańszej na zadanie nr 3 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Żor
298.200,00 zł
f)        cena oferty najdroższej na zadanie nr 3 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Żor
-------------------------------------
 
g)      cena oferty najtańszej na zadanie nr 4 dystrybucja biletów jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców na terenie Jastrzębia Zdroju
483.000,00 zł
h)      cena oferty najdroższej na zadanie nr 4 dystrybucja biletów jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców na terenie Jastrzębia Zdroju
-------------------------------------
 
i)        cena oferty najtańszej na zadanie nr 5 dystrybucja biletów jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców na terenie Wodzisławia Śl.
487.200,00 zł
j)        cena oferty najdroższej na zadanie nr 5 dystrybucja biletów jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców na terenie Wodzisławia Śl.
-------------------------------------
k)      cena oferty najtańszej na zadanie nr 6 dystrybucja biletów okresowych na terenie Jastrzębia Zdroju
594.000,00 zł
l)        cena oferty najdroższej na zadanie nr 6 dystrybucja biletów okresowych na terenie Jastrzębia Zdroju
-------------------------------------
m)    cena oferty najtańszej na zadanie nr 7 dystrybucja biletów okresowych na terenie Wodzisławia Śl.
297.000,00 zł
n)      cena oferty najdroższej na zadanie nr 7 dystrybucja biletów okresowych na terenie Wodzisławia Śl.
-------------------------------------
 
6.      Wybrano następujące oferty
Zadanie nr 1 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Jastrzębia Zdroju 
a)      firma:  Firma „KAMA” Teresa Chorążyczewska
b)      kod, miejscowość, województwo:  44 – 335 Jastrzębie Zdrój, śląskie
c)      ulica:  Piłsudskiego 25
d)      numer kierunkowy: 0 – 32  tel./fax:  471 – 12 – 43
e) cena oferty: 596.400,00 zł
 
Zadanie nr 2 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Wodzisławia Śl.  
a)      firma ”RUCH” S.A. Warszawa Oddział Katowice, Zespół w Wodzisławiu Śl.
b)      kod, miejscowość, województwo: 44 – 300 Wodzisław Śl., śląskie
c)      ulica: Księżnej Konstancji 12
d)      numer kierunkowy: 0 – 32  tel./fax: 455 – 34 – 92
e) cena oferty: 1.491.000,00 zł
 
Zadanie nr 3 dystrybucja biletów jednorazowych na terenie Żor         
a)      firma: Dystrybucja i Sprzedaż Biletów Autob. Kom. Miejs. Bronisław Karasek
b)      kod, miejscowość, województwo: 44 – 341 Gołkowice, śląskie
c)      ulica: 1 Maja 141
d)      numer kierunkowy: 0 – 32  tel./fax: 472 – 74 – 07
e) cena oferty: 298.200,00 zł
 
Zadanie nr 4 dystrybucja biletów jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców na terenie Jastrzębia Zdroju
a)   firma: Dystrybucja i Sprzedaż Biletów Autobusowych Franciszek Oślizło
b)      kod, miejscowość, województwo: 44 – 335 Jastrzębie Zdrój, śląskie
c)      ulica: Warmińska 40/1
d)      numer kierunkowy: 0 – 32  tel./fax: 471 – 24 – 73
e) cena oferty: 483.000,00 zł
 
Zadanie nr 5 dystrybucja biletów jednorazowych rozprowadzanych przez kierowców na terenie Wodzisławia Śl.
a)      firma Dystrybucja i Sprzedaż Biletów Autob. Kom. Miejs. Bronisław Karasek
b)      kod, miejscowość, województwo: 44 – 341 Gołkowice, śląskie
c)      ulica: 1 Maja 141
d)      numer kierunkowy: 0 – 32  tel./fax: 472 – 74 – 07
e) cena oferty: 487.200,00 zł
 
Zadanie nr 6 dystrybucja biletów okresowych na terenie Jastrzębia Zdroju
a)      firma:  Firma „KAMA” Teresa Chorążyczewska
b)      kod, miejscowość, województwo: 44 – 335 Jastrzębie Zdrój, śląskie
c)      ulica: Piłsudskiego 25
d)      numer kierunkowy: 0 – 32  tel./fax: 471 – 12 – 43
e) cena oferty: 594.000,00 zł
 
Zadanie nr 7 dystrybucja biletów okresowych na terenie Wodzisławia Śl.       
a)      firma Dystrybucja i Sprzedaż Biletów Autob. Kom. Miejs. Bronisław Karasek
b)      kod, miejscowość, województwo: 44 – 341 Gołkowice, śląskie
c)      ulica: : 1 Maja 141
d)      numer kierunkowy: 0 – 32  tel./fax: 472 – 74 – 07
e) cena oferty: 297.000,00 zł
 

Meta dane

Data publikacji: 2009-01-15
Data modyfikacji: 2015-02-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Finansowo-Księgowy
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz