BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2004

» OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu MZK, przeprowadzony w dniu 10 grudnia 2003 r.

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

przetarg nieograniczony na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozu osób w autobusowej komunikacji miejskiej na terenie powiatu wodzisławskiego

» INFORMACJA NT. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

przetarg nieograniczony na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetarg nieograniczony na wykonanie, montaż i demontaż infrastruktury przystankowej na obszarze działania Związku, przeprowadzony w dniu 27.07.2004 r.