BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZMIANY W ZAPISACH W SIWZ

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

Jastrzębie Zdrój, dn. 01.07.2008r.

MZK / POK / 477 / 08

Według rozdzielnika

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 2008/S 123 – 164792 z dnia 27.06.2008r. PL – Jastrzębie Zdrój: Usługi autobusowego transportu publicznego.).

Międzygminny Związek Komunikacyjny na zasadzie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych modyfikuje treść zapisu punktu 14 podpunktu 14.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w następujący sposób:

„14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

14.1 Przewidywana łączna praca eksploatacyjna w ciągu 4 lat na wszystkich liniach objętych zamówieniem wyniesie około 5 680 000,0 wozokilometrów

w tym:

  • taborem typu „A”   -   około        424 000,0 wozokilometrów
  • taborem typu „B”   -   około     4 133 000,0 wozokilometrów
  • taborem typu „C”   -   około     1 123 000,0 wozokilometrów

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiększania wielkości zadań przewozowych w trakcie realizacji zamówienia w przypadkach zmiany potoków pasażerskich, zmiany liczby gmin członkowskich Związku bądź w innych uzasadnionych ekonomicznie przypadkach.”


Meta dane

Data publikacji: 2008-07-01
Data modyfikacji: 2008-07-01

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji