BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych

Dotyczy: Postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych.

 
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju zgodnie z Art. 93 ust.3 pkt.2 na podstawie Art. 93 ust. pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz.U.nr 223, poz.1655) 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu żorskiego oraz miast i gmin ościennych. 
Uzasadnienie:  w postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
1.     Konsorcjum złożone z 4 wykonawców: PKS Rybnik sp. z o.o. – Lider; PKS Pszczyna sp. z o.o., Transgór S.A Rybnik i PKM sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój.
2.       V-BUS Żory sp. z o.o.
Wysokość kwoty jaką Związek zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła - 28 400 000,00 zł. Brutto.
 
Ceny zaproponowane przez wykonawców to:
Oferent 1 - 32 993 089,20 zł. Brutto
Oferent 2 - 30 947 598,54 zł. Brutto.
 
Jak z powyższego wynika Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Meta dane

Data publikacji: 2008-08-21
Data modyfikacji: 2008-08-21

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji