BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Sprawozdanie z wykonania budżetu

» 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2017 rok

» 2016

Uchwała Zarządu MZK Nr 9/III/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2016 rok

» 2015

Uchwała Zarządu MZK Nr 11/III/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2015 rok

» 2014

Uchwała Zarządu MZK Nr 7/III/2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2014 rok

» 2013

Uchwała Zarządu MZK Nr 10/III/2014 z dnia 28.03.2014 r.

» 2012

Uchwała Zarządu MZK Nr 12/III/2013 z dnia 08.03.2013 r.

» 2011

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/VI/2012 z dnia 22.06.2012 r.

» 2010
» 2009

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 2/V/2010 z dnia 15.04.2010 r.

» 2008

Uchwała Zgromadzenia Nr 1/V/2009 z dnia 27.04.2009 r.

» 2007

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 5/V/2008 z dnia 23.04.2008 r.

» 2006

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 3/V/2007 z dnia 26.03.2007

» 2005

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/IV/2006 z dnia 11.04.2006 r.

» 2004

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr I/IV/2005 z dnia 14.03.2005 r.

» 2003

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/IV/2004 z dnia 16.04.2004 r.