BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja o wykonaniu budżetu za półrocze

» 2022

Uchwała Zarządu MZK nr 64/VIII/2022 z dnia 30.08.2022 r.

» 2021

Uchwała Zarządu MZK nr 71/VIII/2021 z dnia 13.08.2021 r.

» 2020

Uchwała Zarządu MZK nr 54/VIII/2020 z dnia 26.08.2020 r.

» 2019

Uchwała Zarządu MZK Nr 41/VII/2019 z dnia 31.07.2019 r.

» 2018

Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VIII/2018 z dnia 23.08.2018 r.

» 2017

Uchwała Zarządu MZK Nr 33/VIII/2017 z dnia 08.08.2017 r.

» 2016

Uchwała Zarządu MZK Nr 34/VIII/2016 z dnia 22.08.2016 r.

» 2015

Uchwała Zarządu MZK Nr 29/VIII/2015 z dnia 26.08.2015 r.

» 2014

Uchwała Zarządu MZK Nr 25/VIII/2014 z dnia 22.08.2014 r.

» 2013

Uchwała Zarządu MZK na 26/VIII/2013 z dnia 09.08.2013 r.

» 2012

Uchwała Zarządu MZK Nr 35/VII/2012 z dnia 30.07.2012 r.

» 2011

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2011 z dnia 19.08.2011 r.

» 2010

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010

» 2009

Uchwała Zarządu MZK Nr 19/VIII/2009 z dnia 24.08.2009 r.

» 2008

Uchwała Zarządu MZK Nr 29/VIII/2008 z dnia 12.08.2008 r.

» 2007

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2007 z dnia 29.08.2007 r.

» 2006

Uchwała Zarządu MZK Nr 17/VIII/2006 z dnia 23.08.2006 r.

» 2005

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2005 z dnia 10.08.2005 r.