BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2008

Uchwała Zgromadzenia Nr 1/V/2009 z dnia 27.04.2009 r.


 
Uchwała Nr  1/V/2009
 
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku  Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu
 
Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)
 
 
na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju, uchwala:
 
§ 1
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2008 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały
  1. Po stronie dochodów na kwotę:  37.623.174,91 zł
  2. Po stronie wydatków na kwotę:  37.145.571,10 zł
przyjąć sprawozdanie i udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2008 r.
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 1/V/2009 z dnia 27.04.2009r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2009-05-06
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocherć
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz