BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2003

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 1/IV/2004 z dnia 16.04.2004 r.


 

Uchwała Nr 1/IV/2004


Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 16.04.2004 r.:

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu
 
Na podstawie art. 69 oraz art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami.) oraz § 18 ust. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991 r. nr 7 poz. 115)

 

na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju uchwala:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu MZK za 2003 rok zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały
  1. Po stronie dochodów na kwotę: 29.170.744,05 zł.
  2. Po stronie wydatków na kwotę: 29.461.616,83 zł.
udzielić Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu MZK za 2003 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dokumenty

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia Nr 1/IV/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2006-10-10
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz