BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SIWZ


Dokumenty

SIWZ   Pobierz plik

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty   Pobierz plik

Załącznik nr 1A do SIWZ - Oświadczenie podmiotu, o którym mowa w art.26 ust. 2b ustawy PZP   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dotychczas wykonanych usług   Pobierz plik

Załącznik nr 5 do SIWZ - Dzienny zakres usług przewozowych   Pobierz plik

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz taboru   Pobierz plik

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis techniczny autobusów   Pobierz plik

Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy   Pobierz plik

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oznakowanie pojazdów Logo   Pobierz plik

Załącznik nr 9A do SIWZ - Oznakowanie pojazdów Logo   Pobierz plik

Załącznik nr 9B do SIWZ - Kolorystyka pojazdów do obsługi zadań   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do Projektu Umowy - Dzienny zakres usług przewozowych   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do Projektu Umowy - Wykaz taboru Wykonawcy   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do Projektu Umowy - Opis techniczny autobusów   Pobierz plik

Załącznik nr 5A, B i C do Projektu Umowy - Miesięczne rozliczenie zadań   Pobierz plik

Załącznik nr 6 do Projektu Umowy - Zasady przeprowadzania kontroli   Pobierz plik

Załącznik nr 7 A i B do Projektu Umowy - Kolorystyka i oznakowanie pojazdów   Pobierz plik

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty   Pobierz plik

Załącznik 1 A do SIWZ - Oświadczenie podmiotu   Pobierz plik

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia   Pobierz plik

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ustawa Pzp   Pobierz plik

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dotychczas wykonanych usług.   Pobierz plik

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz taboru Wykonawcy   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2013-09-27
Data modyfikacji: 2013-10-03

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Benedykt Lanuszny
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Pocheć