BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Świadczenie usług przewozowych - powiat wodzisławski i gminy ościenne

» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016

» ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ - 01.02.2016

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016

» ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ - 28.01.2016

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016

» ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ - 27.01.2016

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016

» ROZKŁADY JAZDY - załącznik nr 1 do umowy

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016

» SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016

» WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - znak sprawy MZK/POK/01/2016