BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową na terenie MZK

» UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 207 000 EURO na usługi dodatkowe z zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową na terenie działania Związku

» SIWZ

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 207 000 EURO na usługi dodatkowe z zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową na terenie działania Związku

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 207 000 EURO na usługi dodatkowe z zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową na terenie działania Związku