BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostawa i instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi

» OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» PISMO W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO - MPTechnology

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» PISMO W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO - WASKO Sp. z o.o.

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» WEZWANIE WYKONAWCÓW DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» KOREKTA OGŁOSZENIA

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» SIWZ

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa, instalacja 105 tablic informacyjnych e-rozkładów jazdy wraz z przyłączami energetycznymi działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”