BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostawa 20 000 kart e-biletu

» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa 20 000 e-kart biletu elektronicznego, działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» PYTANIA I ODPOWIEDZI - 06.08.2015r.

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu MZK/D/5/2015 z dnia 06.08.2015

» OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dostawa 20 000 e-kart biletu elektronicznego, działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dostawa 20 000 e-kart biletu elektronicznego, działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» SIWZ

Dostawa 20 000 e-kart biletu elektronicznego, działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa 20 000 e-kart biletu elektronicznego, działających w ramach Systemu pn: „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”.