BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostawa 120 kompletów terminali urządzeń doładowujących kartę e-biletu

» OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa 120 kompletów terminali Urządzeń Doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa 120 kompletów terminali Urządzeń Doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

» WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Dostawa 120 kompletów terminali Urządzeń Doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi

» PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 2

Dostawa 120 kompletów terminali Urządzeń Doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dostawa 120 kompletów terminali Urządzeń Doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa 120 kompletów terminali Urządzeń Doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» SIWZ

Dostawa 120 kompletów terminali Urządzeń Doładowujących kartę e-biletu, działających w ramach Systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"