BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2013

Uchwała Zarządu MZK Nr 47/XI/2012 z dnia 09.11.2012 r.


 

Uchwała  Nr 47/XI/2012

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2013 rok

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1, art. w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2000 r.) oraz  §18 pkt 2 i 3 Statutu Związku, w wykonaniu Uchwały Nr 10/V/2009 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2009 r., w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

 

Zarząd Związku uchwala:

§1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem,stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2013 rok  Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu MZK Nr 47/XI/2012   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2012-11-14
Data modyfikacji: 2014-02-13

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Pocheć referat Planowania i Organizacji Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz