BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu MZK przeprowadzony w dniu 10 grudnia.2003 r.


Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

44 – 335 Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1,

ogłasza przetarg nieograniczony na : BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU ZWIĄZKU


Termin realizacji zamówienia:

Styczeń 2004 – grudzień 2006; 36 miesięcy

Miejsce realizacji zamówienia:

Siedziba MZK, Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20,00 zł za szt., można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Upoważniony do kontaktów z Oferentami jest Pani Grażyna Pocheć, pok. nr 35
tel.: 47 63 474 w siedzibie Zamawiającego, w godz. 10.00 – 14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 35 .

Termin składania ofert upływa dnia: 25 listopada 2003r. godz. 9.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 25 listopada 2003r. godz. 10.00
w siedzibie Zamawiającego w pok. 34.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena : - 100 %

 


Meta dane

Data publikacji: 2003-11-01
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Cisek
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz