BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zamówienia powyżej 221 000 €

» Komunikacja Lokalna Pawłowice

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmujących obszar Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - dotyczy terenu gminy Pawłowice i gmin ościennych. znak sprawy: MZK/POK/02/2019

» Komunikacja Lokalna Suszec