BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK innowacyjnymi systemami informatycznymi

» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
» ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA I ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
» OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» PYTANIA I ODPOWIEDZI, Jastrzębie-Zdrój, dn. 04.07.2013r.
» Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
» PYTANIA I ODPOWIEDZI - Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.07.2013r.
» PYTANIA I ODPOWIEDZI - Jastrzębie Zdrój dn. 01.07.2013r.
» SPROSTOWANIE INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W BIP
» PYTANIA I ODPOWIEDZI - Jastrzębie-Zdrój, dn. 26.06.2013 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie Obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA WRAZ Z WEZWANIEM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie Obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» PYTANIA I ODPOWIEDZI - Jastrzębie-Zdrój, dn. 21.06.2013 r.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie Obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie Obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie Obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie Obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"