BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie działania MZK

» WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

Dotyczy: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY Z PODMIOTEM WEWNĘTRZNYM

Dotyczy: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju