BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Pełnienie funkcji koordynatora realizacji projektu współfinansowanego przez UE

» OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
» PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu obejmującego zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu obejmującego zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"

» SIWZ

Dotyczy: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu obejmującego zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"