BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Międzygminny Związek Komunikacyjny na zasadzie Art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177) zawiadamia,  że na zasadzie Art. 91 ust. 1 tej ustawy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyło:

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybniku

ul. Jankowicka 7
44 – 200 Rybnik


Oferta PPKS Rybnik spełniła warunki zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie przyjętych kryteriów oceny oferty otrzymała maksymalną ilość punktów.Meta dane

Data publikacji: 2007-04-30
Data modyfikacji: 2007-05-09

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Pruciak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek referat planowania i organizacji komunikacji