BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu MZK, przeprowadzony w dniu 10 grudnia 2003 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

44 – 335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1,

ogłasza przetarg nieograniczony na:  BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU ZWIĄZKU


Termin realizacji zamówienia:

Styczeń 2004 – grudzień 2006; 36 miesięcy

Miejsce realizacji zamówienia:

Siedziba MZK, Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20,00 zł za szt., można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pani Grażyna Pocheć tel.: 47- 634 – 74 w siedzibie Zamawiającego pokój 35 w godz. 10.00 – 14.00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 35.

Termin składania ofert upływa dnia: 25 listopada 2003 r. godz. 9.00

Na wniosek Oferenta termin został przedłużony na podst. Art. 39 ust.1 uozp do dnia: 10 grudnia 2003r. godz. 9.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 25 listopada 2003r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w pok. 34.

W związku z wnioskiem jak wyżej termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień: 10 grudnia 2003r. godz. 10.00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena : - 100 %

Meta dane

Data publikacji: 2004-11-20
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz