BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

INFORMACJA NT. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

przetarg nieograniczony na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej


Międzygminny Związek Komunikacyjny

44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Przemysłowa 1

 

Ogłasza: „Przetarg nieograniczony na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.”

Termin realizacji: styczeń 2005 r. - grudzień 2007 r.


DODATKOWE INFORMACJE

  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, w Referacie Planowania i Organizacji Komunikacji, w pokoju 38.
  • Upoważnieni do kontaktów z oferentami są:

Grażyna Pocheć ; tel.: 47 634 – 74, 47 635 – 52, w godz. 8.00 – 14.00.

  • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju 35 lub przesłać na adres drogą pocztową.
  • Termin składania ofert upływa dnia 22 października 2004 r. o godz. 9.00.
  • Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22 października 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.
  • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  1. Cena druku jednego bloczka biletu jednorazowego: 45 %
  2. Cena druku jednej sztuki biletu okresowego: 45 %
  3. Dodatkowe zabezpieczenia biletów jednorazowych: 5 %
  4. Dodatkowe zabezpieczenia biletów okresowych: 5 %

Meta dane

Data publikacji: 2004-09-28
Data modyfikacji: 2014-01-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Marek Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz