BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Zarządu MZK Nr 77/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r.

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych z konkursem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, w tym w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu


Dokumenty

Uchwała Zarządu MZK Nr 77/XI/2019 z dnia 14.11.2019 r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2019-11-25
Data modyfikacji: 2019-11-25

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz