BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/V/2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Pawłowice wraz z przejęciem Gminy Pszczyna i Strumień prowadzenia zadań publicznych dotyczacych organizowania transportu zbiorowego w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach organizowanych przez MZK Jastrzębie obejmujących obszar gminy Strumień i Pszczyna niewchodzących w skład Związku w zakresie dotyczącym tych gmin


Dokumenty

Uchwała Zarządu MZK Nr 27/V/2019 w dnia 27.05.2019 r.   Pobierz plik


Meta dane

Data publikacji: 2019-06-03
Data modyfikacji: 2019-06-03

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz