BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄD MZK

ZARZĄD MZK

 

   Roman Foksowicz    Przewodniczący Zarządu
    (Przedstawiciel Miasta Jastrzębie-Zdrój)

Grażyna Kuczera

Z-ca Przewodniczącego Zarządu MZK
(Dyrektor Biura MZK)

Mirosław Szymanek

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Gminy Mszana)

Piotr Kowol

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Miasta Pszów)

 Piotr Fojcik

Członek Zarządu
(Przedstawiciel Gminy Pawłowice)

Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Związku. Jedna trzecia składu Zarządu może pochodzić spoza przedstawicieli członków związku, pozostałe dwie trzecie składu Zarządu Zgromadzenie wybiera ze swojego składu.

Do kompetencji Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego należy:

  • wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonania, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności,
  • realizowanie zadań Związku,
  • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku,
  • opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizowanie,
  • opracowywanie projektów struktury organizacyjnej jednostek Związku, projektów ich statutów lub regulaminów organizacyjnych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku,
  • decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia Związku.

Meta dane

Data publikacji: 2017-01-10
Data modyfikacji: 2019-03-12

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz