BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZGROMADZENIE MZK

VIII kadencja

W dniu 17 stycznia 2019 roku wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów: 

 • Przewodniczącym Zgromadzenia MZK wybrany został Franciszek Dziendziel (przedstawiciel gminy Pawłowice)

W dniu 17 stycznia 2019 roku wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów: 

 • Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia MZK wybrany został Marian Pawlas (przedstawiciel gminy Suszec)

  

Delegaci gmin/miast zrzeszonych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym
VIII kadencja 

 Urząd Miasta / Gminy

Nazwisko i imię

Stanowisko służbowe

Czerwionka-Leszczyny

  Chudzik Aleksandra

 Pełnomocnik ds. Społecznych

  Sola Artur

 Radny

Jastrzębie-Zdrój

  Foksowicz Roman

 I Z-ca Prezydenta

  Matusiak Andrzej

 Radny

Marklowice

  Galus Piotr

 Z-ca Wójta

  Kądziela Aleksander 

 Radny

Mszana

  Szymanek Mirosław

 Wójt

  Bura Roman

 Radny

Pawłowice

  Dziendziel Franciszek

 Wójt

  Fojcik Piotr

 Radny

Pszów

  Kowol Piotr

 Z-ca Burmistrza

  Nikel Jan

 Radny

Radlin

  Podleśny Zbigniew

 Z-ca Burmistrza

  Gaca Andrzej

 Radny

Rydułtowy

  Bolisęga Mariola

 Z-ca Burmistrza

  Kubala Joanna

 Radna

Suszec

  Pawlas Marian

 Wójt

  Matula Jan

 Radny

Żory

  Wawrzyczek Daniel

 Z-ca Prezydenta

  Dajka Kaizmierz

 Radny

 
 Do kompetencji Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego należy:  
 •   Ustalenie programów realizacji zadań Związku,
 •   Uchwalenie budżetu Związku i ocena jego wykonania,
 •   Decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,
 •   Nadawanie tym jednostkom statutów lub regulaminów organizacyjnych,
 •   Realizowanie w ramach Związku kompetencji Rady Gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,
 •   Decydowanie o przyjmowaniu i występowaniu członków ze Związku,
 •   Powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku oraz kontrola i nadzór jego działalności,
 •   Decydowanie w sprawach płacowych członków Zarządu,
 •   Uchwalanie projektu zmian statutu Związku,
 •   Uchwalanie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji.

Meta dane

Data publikacji: 2017-01-10
Data modyfikacji: 2019-01-23

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz