BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2010

» Uchwała Nr 46/XII/2010 z dnia 17.12.2010

w sprawie: zatwierdzenia wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizowanie i współfinansowanie usług przewozu pasażerów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny linią 194

» Uchwała Nr 44/XII/2010 z dnia 17.12.2010

w sprawie: przyjecia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Miedzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 43/XI/2010 z dnia 05.11.2010

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych oraz przyjęcia regulaminu jej działania

» Uchwała Nr 42/XI/2010 z dnia 05.11.2010

w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego na organizowanie usług przewozu pasażerów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na linii komunikacyjnej nr 194

» Uchwała Nr 41/XI/2010 z dnia 05.11.2010

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2011 rok

» Uchwała Nr 38/XI/2010 z dnia 05.11.2010

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2010 rok

» Uchwała Nr 37/XI/2010 z dnia 05.11.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 36/X/2010 z dnia 07.10.2010

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wszczęcia procedury przyjęcia do MZK w Jastrzębiu-Zdroju gmin: Godów, Gorzyce i Lubomia

» Uchwała Nr 34/IX/2010 z dnia 15.09.2010

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 9/III/2010 z dnia 18.03.2010

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Zwiazku za 2009 rok

» Uchwała Nr 33/IX/2010 z dnia 15.09.2010

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s wysokości dopłat do budżetu MZK na 2011 rok

» Uchwała Nr 32/IX/2010 z dnia 15.09.2010

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 29/IX/2010 z dnia 15.09.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku

» Uchwała Nr 26/VIII/2010 z dnia 11.08.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 25/VIII/2010 z dnia 11.08.2010

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie złożenia przez MZK wniosku do programu Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.3. "Rozwój inteligentnych systemów transportowych"

» Uchwała Nr 24/VIII/2010 z dnia 11.08.2010

w sparwie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych oraz przyjęcia regulaminu jej działania

» Uchwała Nr 21/VI/2010 z dnia 30.06.2010

w sprawie: udzielenia zamówienia publicznegona wdrożenie i obsługę Systemu Związkowej Karty Miejskiej

» Uchwała Nr 20/VI/2010 z dnia 30.06.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 19/VI/2010 z dnia 09.06.2010

w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego oraz gmin ościennych

» Uchwała Nr 18/VI/2010 z dnia 09.06.2010

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych oraz przyjęcia regulaminu jej działania

» Uchwała Nr 17/VI/2010 z dnia 09.06.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 15/V/2010 z dnia 12.05.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 11/IV/2010 z dnia 15.04.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 10/III/2010 z dnia 18.03.2010

w sprawie: przyjecia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 8/III/2010 z dnia 18.03.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 5/II/2010 z dnia 09.02.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 4/I/2010 z dnia 18.01.2010

w sprawie: umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 45/XII/2010 z dnia 17.12.2010

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2010 rok

» Uchwała Nr 40/XI/2010 z dnia 05.11.2010

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011–2014

» Uchwała Nr 39/XI/2010 z dnia 05.11.2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 35/X/2010 z dnia 07.10.2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 31/IX/2010 z dnia 15.09.2010

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2010 rok

» Uchwała Nr 30/IX/2010 z dnia 15.09.2010

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 28/VIII/2010 z dnia 11.08.2010

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2010 rok

» Uchwała Nr 23/VII/2010 z dnia 21.07.2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 22/VI/2010 z dnia 30.06.2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 16/V/2010 z dnia 12.05.2010

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, a także zasad rozliczania płatności

» Uchwała Nr 14/IV/2010 z dnia 15.04.2010

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2010 rok

» Uchwała Nr 13/IV/2010 z dnia 15.04.2010

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 12/IV/2010 z dnia 15.04.2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin ościennych

» Uchwała Nr 7/II/2010 z dnia 09.02.2010

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gmin ościennych

» Uchwała Nr 6/II/2010 z dnia 09.02.2010

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 3/I/2010 z dnia 18.01.2010

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Związku na 2010 rok.

» Uchwała Nr 2/I/2010 z dnia 18.01.2010

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2010 rok

» Uchwała Nr 1/I/2010 z dnia 06.01.2010

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2010 roku