BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2005

» Uchwała Nr 43/XII/2005 z dnia 08.12.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 40/XI/2005 z dnia 14.11.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia MZK, dotyczącego przyjęcia projektu budżetu Związku za 2006 rok

» Uchwała Nr 38/XI/2005 z dnia 14.11.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 34/X/2005 z dnia 04.10.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 29/IX/2005 z dnia 13.09.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu

» Uchwała Nr 27/VIII/2005 z dnia 10.08.2005 r.

w sprawie przyjęcia z informacji przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2005 roku

» Uchwała Nr 26/VIII/2005 z dnia 10.08.2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu i ogłoszenia konkursu "Wzorowy Kierowca"

» Uchwała Nr 25/VIII/2005 z dnia 10.08.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu

» Uchwała Nr 22/VII/2005 z dnia 11.07.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 20/VI/2005 z dnia 29.06.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 18/V/2005 z dnia 18.05.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu

» Uchwała Nr 16/IV/2005 z dnia 04.04.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 9/II/2005 z dnia 25.02.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 8/II/2005 z dnia 12.02.2005 r.

w sprawie oddalenia protestów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 6/II/2005 z dnia 02.02.2005 r.

w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 5/II/2005 z dnia 02.02.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 3/I/2005 z dnia 14.01.2005 r.

w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych

» Uchwała Nr 2/I/2005 z dnia 10.01.2005 r.

w sprawie zmian treści SIWZ na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 10/II/2005 z dnia 25.02.2005 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2004 rok

» Uchwała Nr 47/XII/2005 z dnia 21.12.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie, wprowadzającej jednolity tekst taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 46/XII/2005 z dnia 08.12.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały na Zgromadzenie Związku dotyczące zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok

» Uchwała Nr 45/XII/2005 z dnia 08.12.2005 r.

sprawie zmiany w budżecie Związku na 2005 rok

» Uchwała Nr 44/XII/2005 z dnia 08.12.2005 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dystrybucję biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 42/XI/2005 z dnia 29.11.2005 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dystrybucję biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 41/XI/2005 z dnia 29.11.2005 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na administracje i obsluge komputerowego systemu sieciowego MZK w Jastrzebiu-Zdroju

» Uchwała Nr 39/XI/2005 z dnia 14.11.2005 r.

w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na administracje i obsługę komputerowego systemu sieciowego MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 37/X/2005 z dnia 06.10.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia wprowadzającej zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

» Uchwała Nr 36/X/2005 z dnia 06.10.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w/s założeń do budżetu MZK na 2006 rok

» Uchwała Nr 35/X/2005 z dnia 04.10.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia dotyczącej zmian w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2005 rok

» Uchwała Nr 33/IX/2005 z dnia 13.09.2005 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2005 rok

» Uchwała Nr 32/IX/2005 z dnia 13.09.2005 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Biurze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 31/IX/2005 z dnia 13.09.2005 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na administrację i obsługę komputerowego systemu sieciowego MZK w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 30/IX/2005 z dnia 13.09.2005 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dystrybucję biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 28/VIII/2005 z dnia 24.08.2005 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 24/VII/2005 z dnia 11.07.2005 r.

w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 23/VII/2005 z dnia 11.07.2005 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 21/VI/2005 z dnia 29.06.2005 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2005 rok

» Uchwała Nr 19/V/2005 z dnia 18.05.2005 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na windykację przed sądową przeterminowanych należności od osób fizycznych do uzyskania od dłużników należności z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu

» Uchwała Nr 17/V/2005 z dnia 04.05.2005 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 15/III/2005 z dnia 22.03.2005 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2005 rok

» Uchwała Nr 14/III/2005 z dnia 07.03.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Związku na zawarcie umowy z wykonawcami realizującymi usługi komunikacji miejskiej na okres do 8 lat

» Uchwała Nr 13/III/2005 z dnia 07.03.2005 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia wprowadzającej zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego

» Uchwała Nr 12/III/2005 z dnia 07.03.2005 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie powiatu wodzisławskiego

» Uchwała Nr 11/II/2005 z dnia 25.02.2005 r.

w sprawie Zatwierdzenia wyników z rozstrzygnięcia konkursu "WZOROWY KIEROWCA"

» Uchwała Nr 7/II/2005 z dnia 02.02.2005 r.

w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 4/I/2005 z dnia 19.01.2005 r.

w sprawie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za wykonanie biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

» Uchwała Nr 1/I/2005 z dnia 06.01.2005 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2005 roku