BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 32/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 32/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 73 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 7 Statutu Związku

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania Członkiem Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wybrany został:

Pan Dariusz Szymczak - przedstawiciel Miasta Wodzisław Śląski

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Organizacyjno-Kadrowy