BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

2007

» Uchwała Nr 1/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 2/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 10/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 11/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 12/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 13/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 14/V/2007 z dnia 20.06.2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 15/V/2007 z dnia 20.06.2007 r.

w sprawie pzyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 16/V/2007 z dnia 20.06.2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2007 rok

» Uchwała Nr 17/V/2007 z dnia 13.07.2007 r.

przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 18/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w 2007 roku.

» Uchwała Nr 19/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2007 rok

» Uchwała Nr 20/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2008 rok

» Uchwała Nr 21/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik na realizację komunikacji na terenie Miasta Rydułtowy

» Uchwała Nr 22/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik na realizację komunikacji na terenie Miasta Żory

» Uchwała Nr 23/V/2007 z dnia 10.10.2007

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Racibórz na realizację komunikacji na terenie Miasta Rydułtowy

» Uchwała Nr 24/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z KZK GOP na realizację komunikacji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

» Uchwała MZK Nr 25/V/2007 z dn10.10.2007

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik na realizację komunikacji na terenie Miasta Pszów

» Uchwała MZK Nr 26/V/2007 z dn10.10.2007

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Rybnik na realizację komunikacji na terenie Miasta Radlin

» Uchwała Nr 27/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie podjęcia działania mających na celu dokonanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 28/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie założeń do budżetu na 2008 rok

» Uchwała Nr 29/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 3/V/2007 z dnia 26.03.2007

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu

» Uchwała Nr 30/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2008 rok

» Uchwała Nr 31/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku Pana Ryszarda Zawadzkiego

» Uchwała Nr 32/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie wyboru Członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

» Uchwała Nr 4/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie przyjęcia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju gminy Świerklany

» Uchwała Nr 5/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2007 rok

» Uchwała Nr 6/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biura Związku

» Uchwała Nr 7/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie ustalenia diet dla osób wchodzących w skład organów Związku

» Uchwała Nr 8/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie określenia warunków i terminów uiszczania wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie usług komunikacji zbiorowej

» Uchwała Nr 9/V/2007 z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie wezwania Skarbnika MZK do złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.