BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 31/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku Pana Ryszarda Zawadzkiego


 

Uchwała Nr 31/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie odwołania Członka Zarządu Związku Pana Ryszarda Zawadzkiego

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Odwołać z funkcji Członka Zarządu Związku Pana Ryszarda Zawadzkiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Organizacyjno-Kadrowy