BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 27/V/2007 z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie podjęcia działania mających na celu dokonanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju


 

Uchwała Nr 27/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie podjęcia działania mających na celu dokonanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 69 i art. 71 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 r. Nr 16, poz. 95) tekst jednolity z dnia 2001-10-12 (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 14 ust 3 Statutu Związku.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Podjąć działania mające na celu dokonanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Upoważnić Zarząd do ustalenia sposobu oraz możliwości w zakresie dokonania przekształceń struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, celem jego prywatyzacji.

§ 2

Powierzyć wykonanie uchwały Zarządowi Związku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-12-31
Data modyfikacji: 2007-12-31

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Banasiak
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Organizacyjno-Kadrowy