BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 18/V/2007 z dnia 10.10.2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w 2007 roku.


 

Uchwała Nr 18/V/2007

Zgromadzenia Międzygminnego Związku komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 10 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w 2007 roku

Na podstawie: art. 69, art. 73a ust. 1 w związku z art. 30 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. Z 1991 r., Nr 7, poz. 115.),

 

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem kredytu obrotowego na spłatę zobowiązań.

 

§ 2

Kredyt obrotowy w wysokości do 1.000.000,00 zł stanowić będzie źródło pokrycia deficytu budżetu w 2007 roku.

 

§ 3

Spłata kredytu nastąpi w latach 2008-2009 z dochodów własnych Związku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Meta dane

Data publikacji: 2007-10-15
Data modyfikacji: 2007-10-15

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Pocheć
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz referat Finansowo- Księgowy