BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 17/V/2007 z dnia 13.07.2007 r.

przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 
Uchwała Nr 17/V/2007


Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 13 lipca 2007 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie: art. 69 i art. 71 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 6 i 9 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 26 czerwca 1991 r. Nr 7 poz. 115) w związku z koniecznością ujawnienia zmian w rejestrze związków międzygminnych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1

Przyjmuje się zmianę Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, polegającą na nadaniu § 2 Statutu następującego brzmienia:

„§ 2. 

 1. Członkami Związku są Gminy:
 2. Czerwionka - Leszczyny,
 3. Jastrzębie Zdrój,
 4. Marklowice,
 5. Mszana
 6. Pawłowice
 7. Pszów,
 8. Radlin,
 9. Rydułtowy
 10. Suszec
 11. Świerklany
 12. Wodzisław Śląski
 13. Żory.”
§ 2
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Meta dane

Data publikacji: 2007-07-13
Data modyfikacji: 2014-02-06

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Koczar
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz radca prawny
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Budkiewicz