BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr 14/V/2007 z dnia 20.06.2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju


 
Uchwała Nr 14/V/2007
 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 20 czerwca 2007 r.


w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie: art. 69 i art. 71 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 6 i 9 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 26.06.1991 r. Nr 7 poz. 115) w związku z koniecznością ujawnienia zmian w rejestrze związków międzygminnych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zgromadzenie Związku uchwala:
 
§ 1
 

Przyjmuje się projekt zmiany Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, polegający na nadaniu § 2 Statutu następującego brzmienia:

„§ 2. Członkami Związku są Gminy:

 1. Czerwionka-Leszczyny,
 2. Jastrzębie-Zdrój,
 3. Marklowice,
 4. Mszana
 5. Pawłowice
 6. Pszów,
 7. Radlin,
 8. Rydułtowy
 9. Suszec
 10. Świerklany
 11. Wodzisław Śląski
 12. Żory.”

 

 

§ 2
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Meta dane

Data publikacji: 2007-06-22
Data modyfikacji: 2007-06-22

Rejestr zmian
Drukuj artykuł do PDF
Drukuj rejestr do PDF

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Koczar
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz Radca Prawny