BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MZK Jastrzębie za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi MZK z tego tytułu


Dokumenty

Uchwała Zgromadzenia MZK Nr 6/VII//2016 z dnia 01.06.2016 r.   Pobierz plik


Meta dane

Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Budkiewicz POK